توسعه مجازی روجا

درمورد من

هم اکنون بصورت

 فریلنسری

 مشغول به کار هستم.

سمت :

- برنامه نویس و توسعه دهنده  وب

- برنامه نویس و توسعه دهنده  موبایل

- کارشناس و مشاور دیجیتال مارکتینگ

خدمات

برنامه نویسی وب

برنامه نویسی وب

برنامه نویسی موبایل

برنامه نویسی موبایل

واقعیت افزوده

واقعیت افزوده

مشاور دیجیتال مارکتینگ

مشاور دیجیتال مارکتینگ

سئو و بهینه سازی

سئو و بهینه سازی

طراحی UI-UX

طراحی UI-UX

مشتریان

http://rojadev.ir/media/2018/03/varesh-80x80.jpg
http://rojadev.ir/media/2018/03/golsar-80x80.jpg
http://rojadev.ir/media/2018/03/gilparch-80x80.jpg
http://rojadev.ir/media/2018/03/smile-80x80.jpg
http://rojadev.ir/media/2018/05/ice-80x80.png
http://rojadev.ir/media/2018/03/blnk-80x80.jpg